Zákazníci uspořili:
27 062 GB / 2 415 990Kč*
Průměrná flexibilita:
27 %

Co je to flexistorage?

Flexibilní storage je novou službou v České republice efektivně reagující na aktuální požadavky a přání trhu v oblasti pořizování, používání a správy datových úložišť. Na rozdíl od tradičních cloudových služeb, vychází svým klientům maximálně vstříc. Celý model je přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníka. Zákazník platí za využitou datovou kapacitu formou měsíčních plateb, přičemž diskové pole je umístěno přímo u zákazníka.


Cena za GB
Účtování po jednotkách

Účtujeme po jednotkách (po 1GB), zákazník platí pouze za to, kolik diskové kapacity spotřebuje.

Flexibilita
Add-on kapacita

Flexibilní navyšování diskové kapacity v závislosti na požadavcích zákazníka

20%
Okamžitá úspora

Minimálně 20% úspora finančních prostředků v porovnání se standardním investičním nákupem (CAPEX).

50%
Sdílení rizika

Společné sdílení rizika mezi dodavatelem a odběratelem služby. Zákazník má možnost okamžitě alokovat kapacitu v případě potřeby a stejně tak může kapactu „vrátit“ když ji momentálně nepotřebuje.

100%
Záruka přímo od výrobce

Záruka dodaná od výrobce diskového pole. V případě poruchy, proaktivně řešíme za zákazníka.

U Vás ve firmě
Data u zákazníka

Diskové pole je umístěno u zákazníka (data jsou plně pod vaší kontrolou).

Kontrola
Transparentní měření

Detailní měsíční zpráva o využité diskové kapacitě, celkové ceně a další analytické informace.

Úspora
Čas & peníze

Ušetříte své finanční prostředky a získáte tak čas a peníze pro další rozvoj společnosti. Úspora se nevztahuje pouze na samotný HW, ale i další komplementární služby které jsou spojené se životním cyklem diskového pole.

Podpora
Technická expertíza

Standarní součástí služby je návrh architektury a technické konzultace. Součástí služby můžou být volitelně služby v oblasti datových úložišť a SAN.

Data levně
Renew pronájem

Možnost dodání použitého diskového pole s extrémě zajímavou cenou za GB. Lze použít i pro krátkodobý pronájem, případně jako levé úložiště pro vaši zálohu.

Nabídka - nejoblíbenější značky našich zákazníků

Přehled zobrazuje nejoblíbenější značky, které si naši zákazníci díky službě flexistorage pořizují, nabídka je ale samozřejmě mnohem širší a umíme zajistit diskové pole přesně podle vašeho přání. Finální nabídka konrétních modelů vychází z požadavků každého zákazníka a jeho specifických potřeb.

Nabídka - značky
VYUŽÍVÁM: 0 %
PLATÍM: 0 %

Příklad služby flexistorage v praxi

 • 1.
  V červnu 2014 si firma pořídila pomocí služby flexistorage nové moderní diskové pole s celkovou kapacitou 100 TB a s flexibilitou 30 %.
 • 2.
  Aktuální datové využití je například 72TB a firma platí za 72 TB uložených dat.
 • 3.
  Finanční úspora je v tomto okamžiku 28 % v porovnání s formou přímého nákupu.
 • 4.
  Dalších 28 TB kapacity je však okamžite k dispozici. Za tuto kapacitu nad 70TB zakazník platí pouze tehdy, pokud ji využívá. Kapacitní rozšíření je možné po vzájemné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
 • 5.
  Po skončení doby pronájmu, jsou data zpravidla zmigrována na nové diskové pole a je uzavřena nová smlouva.

Pozn: Nejedná se o operativní leasing s pevnou leasingovou splátkou, který neposkytuje žádnou flexibilitu.

Graf - Příklad

Co říkají naši klienti

MERIIS Business Consulting

Ing. Jiří Zahradníček

V oblasti IT se pohybuji již více než 15 let. Příchodem technologie tenkého provisioningu v oblasti diskových polí umožňující zvětšovat ale také zmenšovat diskovou kapacitu mě napadla otázka, proč mám platit za něco co právě nepoužívám. 1.Technologická s.r.o. mi na tuto otázku odpověděla nabídkou flexistorage. Služba nám přináší flexibilitu, trasparentní náklady a zároveň máme naše data plně pod kontrolou.

Musím přiznat, že jsem zpočátku přesně nevěděl, čemu se říká „flexistorage“. Teprve potřeba obnovit již dosluhující diskové pole a doporučení našeho obchodního partnera mě přivedly do společnosti 1.Technologická s.r.o. Když mě požádali, abych zhodnotil službu flexistorage, napadlo mě: „naše IT bude flexibilnější a navíc ušetříme“.

Ing. Jiří Zahradníček
ředitel, MERIIS, s.r.o.

Ing. Jiří Zahradníček

FoxHunter

Na začátku projektu jsme si porovnali varianty diskového pole jako služby a nákupu. Jednoduše jsme nevěřili propagovaným finančním úsporám. Nejobtížnější z dnešního pohledu bylo na začátku pochopit jak celý program funguje. Stále jsme tento produkt porovnávali s operativním leasingem, ale o tom flexistorage není.

Hlavním přínosem varianty úložiště jako služby je flexibilita a finanční predikce, kdy jsme schopni zakalkulovat do projektů i cenu za ukládání dat. Služba perfektně splňuje naše očekávání. Dostáváme kvalitní servis, nemusíme se starat o provoz diskového pole a platíme pouze ta to, co skutečně používáme. Díky službě FlexiStorage se můžeme plně věnovat naší hlavní činnosti, což má pozitivní vliv na efektivitu naší společnosti.

Petr Salomon
ředitel, FoxHunter s.r.o.

Časté otázky a odpovědi

Za jakých podmínek lze využít službu flexistorage?

Ukázat odpověď

Služba flexistorage lze využít za předpokladu, že minimální celková hrubá disková kapacita diskové pole je 40TB.

Kde je umístěno diskové pole?

Ukázat odpověď

Diskové pole umístěno ve vhodných prostorách u zákazníka.

Jaká je záruka na provozované diskové pole?

Ukázat odpověď

Záruka je zajištěna servisnim kontraktem, zpravidla v režimu 24x7, reakce servisního technika do 4 hodin od nahlášení incidentu. Servis je poskytován přímo výrobcem diskového pole resp. Obchodním a servisním zastoupením výrobce na českém trhu.

Jak je řešeno pojištění v případě odcizizení či živelné pohromy?

Ukázat odpověď

Pojištění je věcí zákazníka.

Jak funguje proces účtování, monitoring?

Ukázat odpověď

Poskytovatel služby provádí několikrát měsíčne měření využití diskové pole. Celkové měsíční využití je předmětem fakturace. Faktura se vystavuje měsíčně dle aktuálního využití. Zákazník platí vždy za BaseLine kapacitu, za kapacitu v Bufferu platí tehdy a jen tehdy, pokud kapacitu nad ramec BaseLine využívá.

Co se stane po skončení servisního kontraktu s uloženými daty?

Ukázat odpověď

Po ukončení kontraktu má zákazník tři možnosti:

a) kontrakt prodloužit, aktualizovat s vyuzitim stávajicí technologie dle dohody.
b) data zmigrovat na nové diskové pole pod novým kontraktem a data uložená na předchozím diskovém poli certifikovaně smazat tak, aby nebyla žádným způsobem čitelná.
c) data certifikovaně smazat tak, aby nebyla žádným způsobem obnovitelná.

Co se stane v případě vypovězení kontraktu?

Ukázat odpověď

V případě vypovězení kontraktu je povinnosti zakaznika doplatit platbu za "BaseLine" do konce platnosti kontraktu dle smlouvy.

V jakých jednotkách se účtuje?

Ukázat odpověď

Služba se účtuje v GB (Gigabytech) hrubé alokované diskové kapacitě (1024).

Mám zájem

Jsme připraveni vám vysvětlit celý koncept a zodpovědět jaké-koli dotazy vztahující se k provozování této služby. Stačí jen vypnit formulář a my vás budeme okamžitě kontaktovat s návrhem na osobní schůzku.

Položky s hvězdičkou musí být vyplněny.

Kontakt

Obchodní oddělení

Telefon: +420 724 12 16 18

E-mail: info@flexistorage.cz

Službu FlexiStorage poskytuje společnost:

Dovolte nás informovat, že od 1. 7. 2015 byla společnost 1.Technologická s.r.o. koupena společností UnitedData a.s.
Kontaktní informace zůstavají v platnosti.
Jan Kučera, ředitel společnosti

Naši zákazníci

... platí jen za to, co skutečně využívají.

... mají vždy tu nejlepší cenu na trhu.

... mají transparentní přehled o využití a nákladech.

... mají svá data a peníze plně pod kontrolou.

Tak neváhejte a vyzkoušejte FLEXISTORAGE

* Úspora kapacitních (GB) & finančních prostředků v prvním roce využití služby flexistorage.